thedodo
thedodo

 애기들끼리 만났네~

 

thedodo
thedodo

영~차! 영~차! 

 

 

thedodo
thedodo

   아기님 독서중이시닷! 가만히.. 

 

thedodo
thedodo

 요람의 주인공이 둘! 

 

thedodo
thedodo

  아이 좋아라~ 내 친구들~

 

thedodo
thedodo

      아 큐션감 좋네~ 손가락 맛도 제대로구~

 

thedodo
thedodo

              아 포근해~

 

thedodo
thedodo

                              친구야 우린 왜 몸에 주름이 많지~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지

👉기독교 종합일간지 '기독일보 구독신청 바로가기'